Day: June 9, 2020

Pasirka služi prvenstveno za pasiranje paradajza. Ona odvaja ljusku i semenke od soka i testa paradajza. Samo kućište pasirke je urađeno od aluminijuma koji je hemijski tretiran tako da ne rđa i ne oksidira jer je paradajz blaga kiselina.